نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تماس با ما

مرکز محاسبات در ساختمان اصلی دانشکده علوم و فنون نوین قرار دارد. برای ارسال مکاتبات پستی می‌توانید از آدرس زیر استفاده نمایید.

آدرس :

تهران- خیابان کارگر شمالی- بعد از تقاطع خیابان جلال ال احمد و خیابان کارگرشمالی- جنب پردیس فنی- روبه روی خیابان دهم- دانشکده علوم و فنون نوین

کدپستی: 1439957131
تلفن: 61115786-۰21 و 61115779-۰21
پست الکترونیک: mahmood.heydari@ut.ac.ir  و stavir@ut.ac.ir