نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افراد مرکز محاسبات

  

رئیس مرکز محاسبات

 

  • تلفن: 
  • نمابر: 
  • پست الکترونیک: 

مسئول اجرایی و فنی

محمود حیدری

  • تلفن: 61115786
  • همراه: 09355690634
  • پست الکترونیک: mahmood.heydari[at]ut.ac.ir